Visie

De stichting is opgericht in 2014 en heeft als doel het verwerven en ter beschikking stellen van middelen ten behoeve van het welzijn , maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van de bewoners en gasten van Bos- en Meerzicht voor zover die middelen niet uit andere hoofde verkregen kunnen worden.

Onze visie is dat juist bij de ouder wordende mens het zo belangrijk is dat er naast de zorgafhankelijkheid en soms veel gemis in het leven , een andere er zorg voor draagt dat men de dingen kan doen, zien, voelen en beleven waar je warm en blij van wordt.

“ Dat is onze missie waar wij graag samen met u voor willen gaan”